Penyakit Diabetes

Apa Itu Penyakit Diabetes?

September 5, 2018 gunawan 9

Defenisi Diabetes Penyakit Diabetes melitus merupakan penyakit yang berjangka panjang atau kronis yang ditandai dengan kadar gula darah ( glukosa ) yang jauh diatas normalnya. […]